A poetic corner

Terka Juráňová, a close friend of mine, studying at a language grammar school in Ostrava, wrote a nice piece of poetry which expresses her feelings when waiting for a train to school. I promised to publish it on this website, so that's why this section was established.
Enjoy.

                  The train goes on to Ostrava

Staring at the indicator board above,
I stand in the railway station hall,
Surrounded by fellow passengers,
Wondering about nothing positive at all.

The faces of the people all around
Seem to be furious, impatient, apathetic
No wonder, I don't recall anyone
Who considers waiting to be sympathetic.

I count the minutes which remain
To the announced time of delay
There is no giving up, once I embarked,
I cannot change the way.

I glance at the timetable of departures,
Hoping I will continue on.
The name of my destination fades
Leaving all the expectations gone.

I desire to complain about it
My lips form the word "No."
But who would listen to me?
Only the silence is my echo.

If you'd like to read more stuff (in Czech language) written by Terka, see her website: 
https://katie-s-world.webnode.cz/


stare at - zírat, civět na něco
surrounded by fellow passengers - 1) surrounded by - obklopený něčím/někým; 2) fellow passengers - spolucestující (slovíčko FELLOW se dříve používalo poměrně běžně jako podstatné jméno, dnes se podle mě užívá převážně jako jméno přídavné ve výše uvedeném významu "spolu" ve složeninách, např. zmíněné fellow passengers/travellers či fellow students. Jde spíše o zvyk, zda se pojí s daným podstatným jménem či nikoli, např. slovíčko "spolupracovník" se spíše překládá jako "co-worker")
wondering about nothing positive at all - 1) WONDER - zde má význam "přemýšlet, uvažovat". Podrobněji se o tomto užitečném slovesu dočtete v sekci "gramatika", když zmáčknete Ctrl + F a do vyhledávače zadáte "wonder"; 2) AT ALL - vůbec, ani trochu
no wonder - není divu
recall - vybavovat si
sympathetic - toto slovo se v angličtině obecně příliš neužívá ve významu českého "sympatický" (zde to autorce z důvodu rýmu jistě promineme), ale spíše znamená "soucitný, chápající" apod. České sympatický bychom vyjádřili např. slůvkem likeable
there is no giving up - poměrně zajímavé vyjádření "obyčejné" věty "I can't give up", kdy se ze slovesa "give up" stává podstatné jméno uvozené tzv. existenční vazbou THERE IS
glance at - letmo se na něco podívat; zde je hodné zapamatování jednak samotné sloveso, jednak předložka, se kterou se pojí. Pokud jste si prostudovali předešlé části tohoto webu, pak víte, že českému "na" odpovídá ve spojeních tohoto typu (look at / smile at / laugh at / wink at / shout at / yell at apod.) právě předložka AT
hoping I will continue - zde se jedná vlastně o vedlejší větu (and I hope that I'll continue) zkrácenou
-ing tvarem, což je ovšem možné pouze, má-li věta hlavní i vedlejší stejný podmět, což v našem případě má
fade - mizet, ztrácet se (popř. blednout)
leaving all the expectations gone - a všechna očekávání opadla (všimněte si opět zkrácení -ing tvarem)

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky