Příběhy II

New stories will be added in this section because there was no more space in the previous one. Thanks for understanding.

Aunt Ginny's Dead (1) she looked good

Everybody's in the car, driving home from aunt Ginny's funeral

Frankie: Well, she looked good.
Mike: She really did.
Sue: I think she looked pretty.
Brick: She had less wrinkles lying down.
Axl: I never saw her without her glasses.
Mike: And that cloud of smoke around her.
Frankie: Look, aunt Ginny lived a long full life and she died in her sleep and I think we can all take comfort in that.
Brick: How is that comforting? I sleep every night. I'd be more comforted if she died in a hang gliding accident.
Mike: Oh in your sleep is what you're shooting for. You just close your eyes and never wake up. You never even know.
Brick: You never even know?
Frankie: The point is she looked good.
Mike: She really did.
Frankie: And she's in a beautiful spot.
Sue: She really is.

Axl: Well, I'm never ending up in a place like that, I'll tell you that right now.
Mike: When you figure out how to avoid it, let us know.
Axl: Already did. I'm gonna be frozen.
Frankie: You're gonna be frozen.
Sue: Ew, Axl!
Axl: Relax. Not my whole body, just gonna freeze my head.
Mike: You're not freezing your head.
Axl: What? Think about it. I'm pretty awesome. If I go, the world's gonna want me back so I'll just freeze my head and then when they come up with a cure for whatever I died of, they'll unfreeze me!
Sue: That's creepy! How can you be sure your head will ever get put back on your right body?
Axl: If I were you, I'd want my head to be put on somebody else's body. Hey, that's a good idea. If you go before me, I'm gonna freeze your head and put it on a dude's body.
Sue: Mom!
Mike: Nobody's putting anyone's head on anyone else's body.
Sue: Nope, he will. He'll do it. And you won't be here and you won't be able to stop him!


she looked good -- she really did - odpověď bychom mohli v češtině vyjádřit klidně jen dvěma slovy, a sice "to jo", v angličtině se však takovéto reakce tvoří právě použitím pomocného slovesa, které nahrazuje významové sloveso z předcházející věty. Významové sloveso je LOOKED, které se v odpovědi nahradí minulým tvarem slovesa do, tedy DID

she had less wrinkles lying down - neměla tolik vrásek, když ležela. 1) LESS se v dnešní angličtině používá ve významu méně / ne tolik i u počitatelných podst.jmen, kde by teoreticky byla správnější podoba fewer; 2) gerundium slovesa LIE zkracuje vedlejší větu when she was lying down

we can all take comfort in that - všechny by nás to mělo uklidnit

how is that comforting? I'd be more comforted if... - jak mě to má uklidnit? Byl bych klidnější, kdyby... Tady je hezky vidět rozdíl mezi přídavnými jmény, která končí na -ing a těmi, která končí na -ed. Ta, která končí na -ed, popisují, jak se cítí podmět (proto I would be comforted), naopak ta končící na -ing říkají, jaká je situace, jaký je stav, který nás ovlivňuje (proto how is that comforting?)

I'd be more comforted if she died... - znovu tatáž věta, tentokrát jde o to, že se v ní skrývá druhý kondicionál, proto je v hlavní větě zkrácené WOULD a v podmínkové části minulý prostý čas. Je to nereálná podmínka - byl bych klidnější, kdyby umřela při nehodě na rogalu, ale nemůžu být, protože tak neumřela

in your sleep is what you're shooting for - ve spánku je to nejlepší (dosl. to chceš, umřít ve spánku). Frázové sloveso shoot for popisuje, že na něco máte zacíleno, něčeho chcete dosáhnout: I'm shooting for a chance to get to university

the point is - jde o to, že

spot - místo

I'm never ending up in a place like that - na takové místo teda rozhodně nevkročím (dosl. nikdy na takovém místě neskončím) - průběhový čas tu zdůrazňuje rozhodnost mluvčího, že se to v žádném případě podle něj nestane

figure out - přijít na něco, vykoumat

avoid - vyhnout se

already did. I'm gonna be frozen - 1) v první větě je vynechán podmět I, v hovorovém jazyce se podmět vynechává běžně; 2) I'm gonna be frozen - nechám se zmrazit

relax - (buďte) v klidu. Slovo RELAX není samo o sobě podst.jm., ale sloveso, jak vidíte z našeho dialogu. Pokud chceme říci, že je nějaká činnost pro nás relax, musíme použít odvozené přídavné jméno relaxing (swimming is relaxing for me - plavání je pro mě relax) 

you're not freezing your head - ty si nenecháš zmrazit hlavu (opět průběhový čas vyjadřuje jasné sdělení)

I'm pretty awesome - slovy českého Axla "jsem dost boží" 

come up with sth. - přijít s něčím, vymyslet něco 

die of sth. - zemřít na něco

that's creepy! - to je dost ujetý / nechutný!

how can you be sure your head will ever get put back on your right body? - jak můžeš vědět, že dají tvou hlavu zase na správný tělo? Zajímavý je trpný rod - will ever get put back, dosl. bude položena zpátky

if I were you - kdybych byl tebou (je to ustálená formulace, tvar WAS se zde nepoužívá)

I'd want my head to be put on somebody else's body - 1) jistě jste identifikovali vazbu want. sb./sth. to do sth.; 2) somebody else's = cizí / někoho jiného, v množném čísle other people's

a dude's body - klučičí tělo (slovo DUDE má jinak také význam "kámoš")

nobody's putting anyone's head on anyone else's body - nikdo nebude nasazovat ničí hlavu na ničí tělo. Opět se jedná o důrazný zákaz, ale hlavně je tato věta zajímavá z hlediska řešení počtu záporů. Jak víte, v anglické větě může být jen jeden zápor (podívejte se, kolik jich je v českém překladu), což je slovo nobody na začátku. Tvary slova ANY se totiž jako zápory nepočítají, takže pravidlo zůstává neporušené

nope - hovorová obdoba NO
pomocné sloveso WILL ve stejné větě nahrazuje sloveso PUT z věty předešlé (= on to udělá, nasadí tu hlavu na jiné tělo) 

you won't be able to stop him - nebudete ho moct zastavit / nedokážete ho zastavit