Testy

Zde se postupem času budou objevovat testy, kloubící v sobě vždy několik gramatických jevů najednou (proto se o prvním testu zmiňuji "až" v úvodu článku o přítomných časech). Jen krátce k tomu, jaký druh testů se na těchto stránkách - a tím pádem i v hodinách - bude vyskytovat. Nebude se jednat o testy, na které jste mnozí z Vás (byli) zvyklí ze školy (here goes the hatchet job again), tedy "doplňte sloveso ve správném tvaru minulého času" apod.

Tyto testy totiž podle mne mají nulový efekt na angličtinu studentů - ony se tváří líbivě a budí zdání progresivity (zadání v angličtině, všechno v angličtině...), ovšem je to opravdu jen zdání.

To, co věřím, že vaši angličtinu opravdu prověří, jsou (věřte nebo ne) staré dobré překladové testy. Zkrátka natvrdo z ČJ do AJ (opačně by to bylo jednodušší, že?). To vás alespoň přiměje pracovat s oběma jazyky a přemýšlet nad tím, co říkáte.

Pokud najdete v závorkách výrazy psané velkými písmeny, jsou to spojení či slova, o kterých jsem usoudil, že by vám zatím nemusela být úplně známá (případně slova, která se v AJ oproti ČJ vyskytují navíc), takže je berte jako nápovědu. Pokud je zmíněný výraz v závorce psán červeně, znamená to naopak, abyste se ho při překladu pokud možno vyvarovali.

Ale dost řečí, zde je test no. 1

                                                  Test no. 1

 1. komu jsi to řekl?

2. kdo ti to řekl?

3. o čem ten film bude?

4. oni už nechodí do kina

5. nemluvím španělsky

6. někdo nás sleduje (kdo umíte trpný rod, směle ho využijte, ostatním prominu jednodušší verzi, kde bude "někdo" skutečně figurovat v pozici podmětu)

7. kde se scházíte?

8. co kdybych ti pomohl s úkolem, abychom mohli jít ven?  (SO THAT)

9. jejich děti se posmívají těm mým (TEASE)

10. kupuji ti dárek (myšleno právě teď)

11. co byste chtěli k narozeninám? (GET)

12. snad se vám daří dobře (HOPE, DO WELL)

13. její rodiče už spolu nežijí

14. kam jdeš?

15. kam takhle v sobotu chodíváš?

16. v Chorvatsku mají mnoho pěkných hotelů

17. mají nějaké problémy?

18. rodiče mají zítra narozeniny

19. mám o ni strach

20. proč máš depresi?

OK, I guess that's enough. Send your solutions to dan.muller@seznam.cz

                                                 Test no. 2

1. někdo mi dal klíč (zase - kdo ovládá trpný rod, go ahead)

2. brácha vypil nejmíň osm piv

3. chvilku nám to trvalo (TAKE)

4. tihle lidi vás viděli

5. kdo to řekl?

6. policie mě chytila na letišti

7. většina lidí tam jela autem (GO BY CAR

8. ty jsi prodal to auto, co jsem ti koupil?

9. snědla jsem oběd a napsala o tom knížku

10. nikdo na sobě neměl boty

11. jak to, že tě nechali odejít?

12. četl jsem si, když jsem zaslechl výstřel

13. nemusíte tam chodit, jestli nechcete

14. co s tím uděláte? (ABOUT)

15. letos mi bude 17

16. nikdo nesměl nic říct

17. mohli bychom vyhrát, ne?

                                                  Test no. 3

1. chodíval jsi tam do školy? (note: ne chodil)

2. tohle býval dům, kde jsem vyrostl

3. dům jejich rodičů zbourali (PULL DOWN)

4. pozvali nás na večírek (they)

5. píšeme zítra ten test z dějepisu?

6. jakou školu studuješ?

7. se ženou jsme se poznali na střední škole

8. co jsi dostal z angličtiny na vysvědčení?

9. v pondělí chodím na doučko z matiky

10. co plánuješ dělat po maturitě?

11. chodíš na němčinu? (CLASS)

12. vystudoval jsi VŠ? (DEGREE)

13. nelíbilo se mi, jak to řešili

14. pes, co mě pokousal, byl našeho souseda

15. už jsem v tom městě byl a moc se mi tam nelíbilo

16. jak dlouho se už učíš anglicky?

17. moje komunikační schopnosti se poslední dobou zlepšují

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky