Práce s texty písní

Původně jsem plánoval udělat drobný průzkum zájmu před tím, než tuhle stránku vytvořím, ale pak jsem si řekl "Why would I bother?" a vytvořil jsem ji stejně. Nejdříve pár slov k tomu, proč vůbec vznikla. Chtěl bych se zde věnovat dle mého soudu poměrně populárnímu tématu ve výuce angličtiny, a tím je práce
s písňovými texty.

Rozhodně nechci smysl písňových textů v hodinách angličtiny shazovat. Jedná se jistě o šlechetný úmysl zpestřit studentům výuku - a někdy je to to jediné, na co se studenti občas i těší.                         

Při výběru vhodné písně je ale potřeba si položit minimálně jednu důležitou otázku: Může tento text něčím obohatit angličtinu studentů, nebo se v něm pořád dokola opakují tytéž primitivní fráze?             Jinými slovy, při výběru písně musíte být velmi obezřetní, aby výrazy, fráze apod., které jsou v textu obsažené, vašim studentům k něčemu byly, a aby se práce s texty nestala jen jakousi "ulejvárnou".

Postupně uvedu příklady textů, které obsahují užitečné fráze, a pokud se jim bude věnovat patřičná pozornost, angličtině vašich studentů určitě prospějí. A nemám na mysli písně typu "Let it Be", "Here comes the Sun", "Lemon Tree" a podobné, jež sice mohou být krásné, poetické a všechno okolo, ale jazykově hodnotných pasáží v nich mnoho nenajdete.

Níže uvedené texty se zde budou objevovat ve dvou variantách:

a) kompletní text se zvýrazněnými pasážemi hodnými pozornosti, s pokusem o vysvětlení, proč se zrovna ony dočkaly zvýraznění

b) doplňovačka, kterou studenti doplňují při poslechu písně (pochopitelně je lepší nevolit videa s textem, ale třeba klasické mp3 verze, stažitelné kdekoliv)

                          Bon Jovi - It's My Life

This ain't a song for the broken-hearted It's my life                                 It's my life
No silent prayer for the faith-departed It's now or never                         It's now or never
I ain't gonna be just a face in the crowd I ain't gonna live forever          I ain't gonna live forever
You're gonna hear my voice I just want to live while I'm alive                 I just want to live while I'm alive
When I shout it out loud                                                                            (It's my life)

It's my life
It's now or never                                                                                       My heart is like an open highway
I ain't gonna live forever                                                                           Like Frankie said
I just want to live while I'm alive                                                               I did it my way
(It's my life)                                                                                                 I just wanna live while I'm alive
My heart is like an open highway                                                            It's my life
Like Frankie said
I did it my way 
I just wanna live while I'm alive                                                               It's now or never
It's my life I just want to live while I'm alive                                             I ain't gonna live forever
(It's my life)                                                                                                I just want to live while I'm alive 

                                                                                                                 (It's my life)           
This is for the ones who stood their ground
For Tommy and Gina who never backed down                                    My heart is like an open highway
Tomorrow's getting harder make no mistake                                       Like Frankie said 
Luck ain't even lucky                                                                              I did it my way
Got to make your own breaks                                                              I just wanna live while I'm alive

                                                                                                                 It's my life
It's my life
It's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just wanna live while I'm alive
It's my life

Better stand tall when they're calling you out
Don't bend, don't break, baby, don't back down


ain't - poměrně zajímavé, multifunkční, hovorové slovíčko, schopné zastupovat přítomné zápory sloves BE (you ain't = you aren't; he ain't = he isn't...) a HAVE (you ain't got = you haven't got...)

the broken-hearted - určitý člen se takto používá, když mluvíme o skupině lidí (the young - mladí, the rich - bohatí, the broken-hearted - ti se zlomeným srdcem)

gonna - je dobré znát tři základní hovorové zkratky: GONNA = BE GOING TO, WANNA = WANT TO, GOTTA = HAVE GOT TO, tedy "mít v úmyslu", "chtít" a "muset"

out loud - nahlas (ať to všichni slyší)

alive - pokud patříte k těm, kterým tato přídavná jména na "a" připadají zvláštní, ani se vám nedivím, nicméně je dobré znát alespoň dvě tato příd.jména: ALIVE = NAŽIVU a ASLEEP = SPÍCÍ

I did it my way - po svém; sami si položte otázku, zda byste takto byli schopni česou větu přeložit, hádám, že většinou byste řekli "I did it how I wanted", což odpovídá zhruba tak angličtině zvláštní školy, "I did it the way I wanted" už by bylo lepší

this is for the ones who stood their ground - 1) bez znalosti využití zástupného zájmena ONE / ONES nejde dost dobře v angličtině dlouhodobě fungovat, do češtiny se často překládá pouze pomocí tvarů ukazovacího zájmena TO (this is for the ones who... = to je pro ty, co...; Would you like to buy this brown jacket? No, I'd prefer the black one = ...to černé). 2) stand one's ground = vydržet, stát si za svým, nevzdat se

back down - poměrně užitečné frázové sloveso znamenající "ustoupit, stáhnout se" (před nepříznivými okolnostmi, šikanou apod.)

tomorrow's getting harder, make no mistake - 1) GET je základní sloveso pro změnu stavu, konkrétně v této větě by vás možná svádělo použít "start to be" (protože "začne to být ještě těžší"), což nedělejte. Zásadně. Namísto něho používejte právě sloveso GET. 2) make no mistake - abys věděl, aby sis nemyslel, aby bylo jasno 

got to make your own breaks - zde nám samozřejmě chybí podmět (you), což je pro hovorovou angličtinu velmi příznačné + tvar got to (viz výše zkratku GOTTA), celá věta znamená něco ve smyslu "musíte se o své štěstí sami přičinit, nemůžete spoléhat, že přijde samo"

better stand tall - 1) ono BETTER je zde zkrácená vazba HAD BETTER, které vyjadřuje české RADŠI ve významu "radši to udělej, jinak by mohlo být zle", a odlišuje se od WOULD RATHER - "radší bych teď dělal tohle, než to, co teď dělám" (porovnejte: I'd better leave so that mum doesn't worry about me - radši vypadnu, ať se nebojí, a ať třeba není průšvih X I'd rather you helped me - byl bych radši, kdybys mi pomohl, všimněte si minulého tvaru slovesa, ten je zde proto,že věta má dva podměty), 2) stand tall - věřit si, nebát se

                          It's My Life (fill-in)

This ain't a song for the broken-____________                           It's my life                                                 No silent __________ for the faith-departed                              It's now or never                                        I ain't gonna be just a _________ in the crowd                           I ain't gonna live forever                     You're gonna hear my voice                                                         I just want to live while I'm alive         When I shout it __________                                                        It's my life)

It's my life                                                                                      My heart is like an open highway              It's now or never                                                                          Like Frankie said                                          I __________ gonna live forever                                               I did it my way                                                I just want to live while I'm __________                                     I just wanna live while I'm alive              (It's my life)                                                                                     It's my life                                                 My heart is like an open __________                                                                                                             Like Frankie said                                                                          It's now or never                                           I did it my way                                                                               I ain't gonna live forever                              I just wanna live while I'm alive                                                    I just want to live while I'm alive                   It's my life                                                                                       (It's my life)

This is for the ones who __________ their ground                   My heart is like an open highway               For Tommy and Gina who never _________ down                   Like Frankie said                                         Tomorrow's getting harder make no _________                        I did it my way                                             Luck ain't even lucky                                                                     I just wanna live while I'm alive                   Got to make your own _________                                              It's my life

 It's my life                                                                                                                                                            It's now or never                                                                                                                                                I ain't gonna live forever                                                                                                                                    I just want to live while I'm alive                                                                                                                    (It's my life)                                                                                                                                                      My heart is like an open highway                                                                                                                 Like Frankie said                                                                                                                                                I did it my way                                                                                                                                                    I just wanna live while I'm alive                                                                                                                       It's my life

Better stand _________ when they're calling you out                                                                            Don't  _________, don't break, baby, don't back ________

see how that could work? anyway, there's more where that came from...

                  Bon Jovi - Livin' On a Prayer

Once upon a time                                                          Wo-oh, we're half way there                                     Not so long ago                                                             Wo-oh, livin' on a prayer

Tommy used to work on the docks                               Take my hand and we'll make it - I swear           Union's been on strike                                                   Wo-oh, livin' on a prayer                                             He's down on his luck...it's tough, so tough                   Livin' on a prayer                                                     Gina works the diner all day                                                                                                                     Working for her man, she brings home her pay             We've got to hold on - ready or not                   For love - for love                                                             You live for the fight when it's all that you've got 

She says we we've got to hold on to                              Wo-oh, we're half way there                             what we've got                                                                  Wo-oh, livin' on a prayer                                     'Cause it doesn't make a difference                               Take my hand and we'll make it - I swear               If we make it or not                                                           Wo-oh, livin' on a prayer                                     We've got each other and that's a lot                                                                                                              For love - we'll give it a shot                                            Wo-oh, we're half way there

Wo-oh, we're half way there                                             Wo-oh, livin' on a prayer                                   Wo-oh, livin' on a prayer                                                   Take my hand and we'll make it - I swear         Take my hand and we'll make it - I swear                         Wo-oh, livin' on a prayer                                    Wo-oh, livin' on a prayer

Tommy's got his six-string in hock                                   Wo-oh, we're half way there                               Now he's holding in what he used                                  Wo-oh, livin' on a prayer                                         To make it talk - so tough, it's tough                               Take my hand and we'll make it - I swear           Gina dreams of running away                                         Wo-oh, livin' on a prayer                                     When she cries in the night                                                                                                                     Tommy whispers baby it's okay, someday

  We've got to hold on to what we've got                                                                                                  'Cause it doesn't make a difference                                                                                                                 If we make it or not                                                                                                                                  We've got each other and that's a lot                                                                                                            For love - we'll give it a shot


used to do sth. - užitečný a potřebný způsob vyjádření toho, že jste v minulosti něco běžně dělali, v současnosti však s největší pravděpodobností už nikoli (he used to read especially books about history; there used to be a school here), otázky a zápory se tvoří pomocí DID, přičemž je zde možnost ponechat i po DID tvar USED v minulém čase, tato vazba se totiž řadí mezi modální slovesa

I didn't use(d) to play computer games when I was a kid                                                                             Did they use(d) to visit you more often?

Více viz samostatnou prezentaci v gramatické sekci tohoto webu.

be on strike - stávkovat

he's down on his luck - nedaří se mu, nemá moc štěstí

tough - poměrně užitečné slůvko znamenající TVRDÝ, DRSNÝ a to jak doslova (povrch na kurtu), tak přeneseně (drsně vypadající člověk, drsná životní situace...)

Gina works the diner all day - 1) všimněte si vynechání předložky, nutno podotknout, že se jedná o hovorovou angličtinu, u zkoušek a podobných věcí by ji bylo vhodné uvést; 2) diner - malá restaurace, bufet (pozor - uprostřed ve výslovnosti /aj/, nikoli /i/ jako u "dinner"); 3) all day - nenápadné a podceňované spojení, kterým překládejte nejen české "celý den", ale i "od rána do večera" (from morning to evening)

pay - plat, výplata (až svůdně jednoduché, předpokládám, že mnohé z vás by tento překlad nenapadl), též paycheck

hold on to sth. - zde je potřeba říci, že v češtině je rozdíl "držet něco" a "držet se něčeho" (držet můžete tašku s nákupem, držet se můžete třeba zábradlí), což angličtina reflektuje, a právě druhému zmíněnému odpovídá naše fráze hold on to, jejímž opakem - tedy pustit něco - je let go of (pouze s jedním F, boggles the mind, člověk by spíš čekal dvě)

make a difference - těžko přeložitelné spojení, zde bychom ho mohli vyjádřit jako "nic to nezmění", "nic zásadního se nestane" apod.

if we make it or not - slovesa DO a MAKE můžeme obě využít ve významu "zvládneme to", "dáme to" apod. 

give it a shot - zkusit to, prumbnout to (velmi užitečné hovorové spojení s variantou "give it a try")

half way / halfway - v půli něčeho, užitečná konstrukce především s předložkou THROUGH (I'm halfway through the book - mám za sebou polovinu té knížky; halfway through the task, I realized that I was falling behind - v půlce úkolu jsem si uvědomil, že nestíhám)

live on a prayer - žít v naději, že se situace zlepší

in hock - v zastavárně

make it talk - zde mi nejde ani tak o význam vzhledem k písni, ale o gramatiku, ta je zde totiž klíčová. Po slovesech LET a MAKE se používá pouze holý infinitiv slovesa, tzn. bez částice -to.

        Let me pay this time - Víš co, já teďka zaplatím (nikoli Let me to pay)

        Why don't you let her deal with it her way? - Co kdybys ji nechal, ať si to vyřeší sama?

        Make it stop - Zastavte to!

Don't make me do it! - Nenuťte mě to dělat!

Gina dreams of running away - tady se dostáváme k jedné z nejdůležitějších pouček, které nám může angličtina nabídnout, a sice, že pokud po předložce následuje sloveso, pak musí být v ING tvaru

      She dreams of running - Sní o tom, že uteče

      He said something about us being too loud - Říkal něco o tom, že moc hlučíme

in the night - v tomto spojení musí být člen, na rozdíl od at night

someday - zde by odpovídalo českému "někdy" myšlenému hodně do budoucna, jako svého druhu vize. Tím se odlišuje od dalších dvou "někdy", a to sometimes a sometime. SOMETIMES používáme jako frekvenční příslovce, tedy jak často něco děláme (how often do you help your mum? huh, just sometimes), kdežto SOMETIME znamená "někdy" v rámci určité doby (he'll come sometime in June - přijede někdy v červenci)

hold on - samotné "hold on" zde má význam "vydržet, nepodléhat, držet se"

you live for the fight... - zájmeno YOU je zde použito ve všeobecném významu "lidé / člověk" (člověk žije bojem, když je to to jediné, co má), stejně tak se v němčině využívá podmět man

                  Livin' On a Prayer (fill-in)

Once __________________ a time                                                  Wo-oh, we're half way ___________ Not so long ago                                                                                    Wo-oh, livin' on a prayer

Tommy _________________ work on the docks                             Take my hand and we'll make it -      Union's been ________________________                                   I swear                                            He's ________________ on his luck...it's tough, so tough              Wo-oh, livin' on a prayer                  Gina works the ________________ all day                                     Livin' on a prayer                            Working for her man, she brings home her __________________                                                          For love - for love           

She says we've got to hold ____________________                     We've got to hold on _______ or not what we've got                                                                                      You _________ for the fight when   'Cause it doesn't _________________________                            it's all that you've got                           if we make it or not                                                                                                                                     We've got each other and that's a lot                                                  Wo-oh, we're half way there               For love - we'll __________________________                             Wo-oh, livin' on a prayer

Wo-oh, we're ___________________ there                                    Take my hand and we'll make it -   Wo-oh, livin' on a prayer                                                                       I swear                                             Take my hand and we'll ____________________ - I swear            Wo-oh, livin' on a prayer                    Wo-oh, livin' on a prayer

Tommy's got his six-______________ in ________________         Wo-oh, we're half way there           Now he's holding in what he used                                                        Wo-oh, livin' on a prayer                 To make it ____________________ - so tough, it's tough                Take my hand and we'll make it -   Gina dreams _________________ running away                              I swear                                         When she cries in ________________                                               Wo-oh, livin' on a prayer                 Tommy whispers baby it's okay, ______________________

We've got to hold on to what we've got                                                                                                   'Cause it doesn't ________________________                                                                                            If we make it or not                                                                                                                                   We've got each other and that's a lot                                                                                                            For love - we'll give it a _______________________

                  Green Day - Basket Case

Do you have the time                                      Sometimes I give myself the creeps
to listen to me whine                                      Sometimes my mind plays tricks on me
About nothing and everything                        It all keeps adding up
all at once                                                         I think I'm cracking up
I am one of those                                             Am I just paranoid?
Melodramatic fools                                           I'm just stoned!
Neurotic to the bone
No doubt about it

Sometimes I give myself the creeps
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I'm cracking up
Am I just paranoid?
I´m just stoned!

I went to a shrink
To analyze my dreams
She says it's lack of sex
that's bringing me down
I went to a whore
He said my life's a bore
So quit my whining cause
it's bringing her down

Sometimes I give myself the creeps
Sometimes my mind plays tricks on me
It all keeps adding up
I think I'm cracking up
Am I just paranoid?
Uh, yuh, yuh, ya

Grasping to control
So I better hold on 


basket case - beznadějný případ, "troska"

to listen to me whine about... - 1) LISTEN se zde chová stejně jako tzv. slovesa smyslového vnímání (SEE, HEAR, FEEL..), za kterými následuje buď infinitiv slovesa bez -TO (jako v našem případě) nebo       -ING tvar; 2) WHINE - kňučet, naříkat, stěžovat si na něco (pretty useful one)

all at once - obojí najednou, všechno najednou 

fool - hlupák, "blázen" (bláhový člověk)

to the bone - děsně moc (what a translation!)

no doubt about it - o tom žádná, to bezpochyby 

give sb. the creeps - děsit někoho (také "creep sb. out"), když je někdo CREEPY (nebo podst. jm. "a creep"), tak vás jeho chování znepokojuje až děsí, rozdíl mezi SCARY a CREEPY je ten, že SCARY vás vyloženě straší, když je něco CREEPY, tak jste z toho spíš znechuceni

play tricks on sb. - dělat na někoho boudu, šálit někoho

it keeps adding up - 1) opět zde upozorňuji na spojení KEEP + -ING tvar, 2) ADD UP - jednak "nabalovat se", "načítat se", ale taky "dávat smysl"

crack up - rozpadat se (také "fall apart")

stoned - zhulený

I went to a shrink to analyze... - 1) SHRINK - cvokař, 2) účelový infinitiv (zde TO ANALYZE - abych rozebral...) - supr věc, používá se ale pouze, pokud má věta jen jeden podmět!! Pokud tomu tak není, musíme použít spojení SO THAT (I went to a shrink so that he could analyze my dreams - dva podměty, v první větě "já", ve druhé "on"). Jak je patrno z příkladové věty, často se SO THAT používá ve spojení s modálními slovesy

lack of sth. - nedostatek něčeho; LACK se využívá i jako sloveso (he lacks experience - nemá dost zkušeností, chybí mu zkušenosti)

bring sb. down - srážet ke dnu (možná to zní v češtině blbě, lepší překlad mě bohužel nenapadá)

a bore - nudná situace, nudný člověk (it's such a bore - to je taková nuda!)

quit (doing) sth. - skončit, přestat s něčím

so I better hold on - 1) z HAD BETTER zbylo pouhé BETTER, viz někde výše, 2) HOLD ON - (ještě) vydržet, nevzdávat to

                     Basket Case (fill-in)

Do you have the time                                                                       Sometimes I give myself the creeps       to listen to me _______________                                                 Sometimes my mind plays tricks on me About ________________ and everything                                   It all keeps adding up                             all _______________                                                                     I think I'm cracking up                              I am one of those                                                                              Am I just paranoid?                                 Melodramatic ___________________                                          I'm just stoned!                                         Neurotic to the ________________                                                                                                               No doubt about it

Sometimes I give myself ___________________                                                                                       Sometimes my mind plays ________________ on me                                                                                 It all _____________ adding up                                                                                                                       I think I'm cracking ___________________                                                                                                 Am I just paranoid?                                                                                                                                             I'm just ___________________!

I went to a ______________________                                                                                                         To analyze my dreams                                                                                                                                  She says it's _____________________ of sex                                                                                         that's bringing me ________________________                                                                                          I went to a ___________________                                                                                                                 He said my life's a ____________________                                                                                               So __________________ my whining cause                                                                                                 it's bringing her down

Sometimes I give myself __________________                                                                          Sometimes my mind plays ____________________ on me                                                                         It all _________________ adding up                                                                                                              I think I'm cracking ______________________                                                                                             Am I just paranoid?                                                                                                                                             Uh, yuh, yuh, ya                                                                                                                               

Grasping to control                                                                                                                                         So I better ____________________                                                                                                              

The Offspring - Why Don't You Get a Job?

My friend's got a girlfriend and he hates that bitch,                          Say "No way", say "No way ya",           He tells me every day.                                                                        no way                                                   He says: "Man, I really gotta lose my chick                                       Na-na why don't you get a job?           in the worst kind of a way."

She sits on her ass he works his hands to the bone                     "I won't give ya" no money,                  to give her money every payday.                                                     I always pay                                           But she wants more dinero just to stay at home.                             Now now why don't you get a job?       Well, my friend, you gotta say:

"I won't pay, I won't pay ya", no way,                                                 Say "No way", say "No way ya",           now now why don't you get a job?"                                                  no way,                                                   Say "No way", say "No way ya", no way,                                            Why don't you get a job?                       Na-na, why don't you get a job?"

I guess all this money... well, it isn't enough,                                                                                                     to keep the bill collectors at bay.                                                                                                                     I guess all this money... well, it isn't enough,                                                                                                     'cause that girl's got expensive taste.

"I won't pay, I won't pay ya", no way,                                                                                                                 now now why don't you get a job?"                                                                                                                   Say "No way", say "No way ya", no way,                                                                                                           Na-na, why don't you get a job?"

Well, I guess it ain't easy doing nothng at all, oh yeah.                                                                                 But, hey man, free ride's just to come on along, every day.

(Let me tell ya 'bout the other friend now.)

My friend's got a boyfriend and she hates that dick,                                                                                       She tells me every day.                                                                                                                                     He wants more dinero just to stay at home.                                                                                               Well, my friend, you gotta say:

"I won't pay, I won't pay ya", no way,                                                                                                            now now why don't you get a job?"                                     


He tells me every day - 1) je rozdíl mezi TELL SB. STH. a SAY STH. TO SB.; 2) po TELL (podobně jako po OFFER, PROMISE apod.) se vynechává předmět IT (tell it to me, nebo ještě hůř tell me it)

Man, I really gotta lose my chick - 1) GOTTA = muset, viz výše; 2) LOSE = ztratit, nebo zde i "nechat (jít)", opakem by bylo HOLD ON TO SB. (hold on to her - té se nevzdávej); 3) CHICK = "kočka"

In the worst kind of a way - zde spíš poukáži jen z překladatelského hlediska na to, že ne vždy musíme slovo KIND, případně spojení KIND OF do češtiny překládat za využití slova DRUH (in the worst kind of a way - nejhůř, jak to vůbec jde; what kind of person was he? - co byl za člověka?)

sit on one's ass - unikátnost sezení na prdeli reflektuje i angličtina, ostatně slovíčko ASS je v hovorové angličtině značně považováno, viz https://www.eeyore.uh.cz/?p=19

he works his hands to the bone - jinými slovy "pracuje do mrtě"

to give her rmoney every payday - 1) účelový infinitiv s -TO (aby jí mohl dát peníze); 2) PAYDAY = den, kdy shrábnete výplatu

no way - (to teda) ani omylem

why don't you get a job? - WHY DON'T... je v podstatě nejlepší způsob vyjadřování návrhů, jak už zaznělo v gramatické sekci, nutno podotknout, že ve skutečné češtině mu ani tak neodpovídá doslovné "proč si nenajdeš práci?", ale spíše "co kdyby sis našel práci?" 

I guess - v češtině jednoslovné "asi, nejspíš"

keep sb. at bay - držet si někoho od těla

taste - zde: vkus, jinak samozřejmě také "chuť"

it ain't easy doing nothing at all - 1) ohledně výrazu AIN'T (ve spisovné angličtině by zde bylo ISN'T) viz někde výše; 2) NOTHING AT ALL - vůbec nic

free ride - volno, pohodička, nicnedělání, "veget"

let me tell you - uvozovací LET ME moc nemáme ve zvyku používat, a to nejspíše proto, že na nás působí nadbytečně (v češtině řekneme pouze "řeknu vám" nebo "víte co, řeknu vám"), v angličtině se ovšem používá často a působí naprosto přirozeně

         Why Don't You Get a Job? (fill-in)

My friend's got a girlfriend and he hates that bitch,                  Say "No way", say "No way ya",                     He tells me every day.                                                                no way                                                           He says: "Man, I really gotta lose my _______________        Na-na why don't you get a job?                   in the worst ____________________ a way."

She sits on her ass he works his __________ to the bone       "I won't give ya" no money,                         To give her money every _______________.                            I always pay                                               But she wants more dinero just to stay at home.                         Now now why don't you get a job?         Well, my friend, you gotta say:

"I won't pay, I won't pay ya", no way,                                              Say "No way", say "No way ya",                 now now why don't you get a job?                                                no way,                                                   Say "No way", say "No way ya", no way,                                         Why don't yiou get a job?                         Na-na why don't you get a job?"

I guess all this money... well, it isn't _________________,                                                                           to keep the bill collectors at __________________                                                                                     I guess all this money... well, it isn't enough,                                                                                                   'cause that girl's got expensive ____________________

"I won't pay, I won't pay ya", no way,                                                                                                                 now now why don't you get a job?                                                                                                                   Say "No way", say "No way ya", no way,                                                                                                           Na-na why don't you get a job?

Well, I guess it ____________ easy doing nothing at all, oh yeah.                                                               But, hey man, _______________ ride's just to come on along, every day.

(_____________ me tell ya 'bout the other friend now.)

My friend's got a boyfriend and she hates that dick,                                                                                       She tells me every day.                                                                                                                                  He wants more dinero just to stay at home.                                                                                                     Well, my friend, you gotta say:

"I won't pay, I won't pay ya", no way,                                                                                                                  now now why don't you get a job?"                                                            

The Rembrandts - I'll Be There For You

So no one told you life was gonna be this way                      It's like you're always stuck in second gear   Your job's a joke, you're broke,                                                And it hasn't been your day, your week,       your love life's D.O.A.                                                                your month, or even your year ...        

It's like you're always stuck in second gear                             I'll be there for you                                         And it hasn't been your day, your week,                                  When the rain starts to pour                         your month                                                                                  I'll be there for you                                         Or even your year, but...                                                             Like I've been there before

I'll be there for you                                                                       I'll be there for you                                       When the rain starts to pour                                                      'Cause you'r there for me too...                     I'll be there for you                                                                       I'll be there for you (3x)                               Like I've been there before                                                        'Cause you're there for me too...                  I'll be there for you                                                                                                                                           'Cause you're there for me too...

You're still in bed at ten                                                                                                                                   And work began at eight                                                                                                                             You've burned your breakfast                                                                                                                         So far... Things are going great

Your mother warned you there'd be days like these                                                                                   Oh but she didn't tell you when the world has brought                                                                                 You down to your knees that...  

I'll be there for you                                                                                                                                     When the rain starts to pour                                                                                                                            I'll be there for you                                                                                                                                       Like I've been there before                                                                                                                             I'll be there for you                                                                                                                                             ' Cause you're there for me too... 

No one could ever know me                                                                                                                           No one could ever see me                                                                                                                               Seems you're the only one who knows                                                                                                           What it's like to be me  

Someone to face the day with                                                                                                                     Make it through all the rest with                                                                                                                       Someone I'll always laugh with                                                                                                                         Even at my worst, I'm best with you yeah


So no one told you life was gonna be this way - 1) v češtině bychom řekli "nikdo ti neřekl, že život je takový", v AJ zde však musí být minulý čas, kvůli slovesu TOLD v hlavní větě, které je právě v minulém čase; 2) pozornosti je hoden také obrat THIS WAY, víceméně zaměnitelný s LIKE THIS (don't act this way - nechovej se tak)

be broke - být švorc, úplně bez peněz

D.O.A. - tento výraz původně znamenal "Dead On Arrival", používal se převážně v souvislosti s úmrtím pacienta před příjezdem sanitky; zde bychom mohli volně překládat jako "nestojí ani za řeč, je o ničem" apod.

be stuck in second gear - pochází z automobilového prostředí. GEAR je něco jako rychlostní stupeň (čtvrtý - nebo třetí, podle možností - je nejrychlejší, ve druhém stupni tedy auto nejede na plný plyn, stejně jako člověk, který je takto "zaseklý")

it hasn't been your day, your week, your month or even your year - 1) předpřítomný čas, zde bychom ho nejspíše překládali přítomným časem, vyjadřuje, že od nějakého blíže neurčeného bodu v minulosti nám až do teď není nic moc; 2) even = dokonce i / ani

when the rain starts to pour - musí zde být přítomný čas, jelikož se jedná o časovou větu, i když chápu, že vás láká použít WILL, stejně jako u podmínkových vět

at ten - s časovými údaji ("hodinovými") se pojí zásadně předložka AT

so far... things are going great - 1) SO FAR jako české ZATÍM, používá se zejména v kladných větách, oproti známějšímu YET, které se využívá ve větách záporných (I've been there five times so far - byl jsem tam všehovšudy pětkrát; I haven't been there yet - zatím / ještě jsem tam nebyl)                             2) zajímavé využití slova THINGS, které bychom zde nejspíš přeložili jako "všechno" (things are going great - všechno je úplně supr, things are changing all the time - pořád se všechno mění). Pěkná fráze na úvod přátelského rozhovoru je také "how are things?" tedy "jak je, jak se vede?"

your mother warned you there'd be days like these - 1) stažený tvar 'd zde zkracuje WOULD, zde je minulým časem od WILL. V ČJ řekneme "že budou takové dny", lákalo by nás to tedy použít "will". Zde je ale v hlavní větě sloveso WARN v minulém čase, WILL se tedy "posouvá" na WOULD; 2) LIKE THESE - viz výše

the world has brought you down to your knees - srazil tě na kolena

seems you're the only one who knows what it's like to be me - 1) sloveso SEEM = zdát se, vypadat na. Může se pojit buď s předmětem IT, podobně jako v češtině, nebo přímo s podmětem. Nenápadně doporučuji si navyknout zejména na druhou řečenou možnost (he seems to be unhappy - zdá se, že není moc šťastný); 2) klasická otázka by zněla "What is it like to be me?", zde je však začleněna do celé věty, jedná se tedy o tzv. otázku nepřímou, slovosled je tedy oznamovací - what it is like

someone to face the day with - někdo, s kým se můžete úspěšně postavit dnu, všimněte si předložky na konci, vyskytující se i v následných dvou větách. Podotýkám, že se jedná o věty vztažné, a stejné umístění předložky na konci se týká i otázek (viz příslušnou část v gramatické sekci webu)

make it through all the rest with - přežít celý zbytek (dne)

even at my worst, I'm best with you - a i když je mi nejhůř, s tebou mi je nejlíp. To BE BEST WITH nám asi přijde poněkud zvláštní, stejně jako třeba BE FRIENDS WITH - kamarádit se s někým (are you friends with John? - kamarádíš se s Johnem?, I'm friends with her - kamarádím se s ní)

                   I'll Be There For You (fill-in)

So no one told you life ______ gonna be this way                It's like you're always stuck in second gear
Your job's a joke, you're ___________,                                  And it hasn't been your day, your week,
your love life's ____________                                                your month... or even your year ...

It's like you're always stuck in second ___________             I'll be there for you 
And it hasn't been your day, your week,                                  When the rain starts to pour
your month                                                                                 I'll be there for you
Or ________ your year, but...                                                   Like I've been there before

I'll be there for you                                                                    I'll be there for you
When the rain starts to ___________                                    'Cause you're there for me too...
I'll be there for you                                                                    I'll be there for you (3x)
Like I've been there before                                                      'Cause you're there for me too...
I'll be there for you
'Cause you're there for me too...

You're still _________ bed ________ ten
And work began at eight
You've ___________ your breakfast
__________... things are going great

Your mother __________ you there'd be days like these
Oh but she didn't tell you when the world has ___________
You ___________ to your knees that....

I'll be there for you
When the rain starts to pour
I'll be there for you
Like I've been there before
I'll be there for you
'Cause you're there for me too...

No one could ever know me
No one could ever see me
___________ you're the only one who knows
What it's like to be me

Someone to _________ the day with
_________ it through all the rest with
Someone I'll always laugh with
Even at my _________ I'm best with you, yeah

         Blaine Larsen - In My High School

In my High School,                                                                   We pass, we fail;
we separate the rich from the rest.                                         An' only time will tell
Those who wear rags                                                               If we'll ever make it through
from those who only wear the best.                                        these teenage years.
An' in my High School they hold assemblies
for the football team.                                                                 In my High School there's some who
But never for the kids with different dreams.                          study for their entrance exams.
An' we've got jocks and we've got smokers,                          Some who just wanna play guitar in some
rednecks and jokers:                                                                rock'n'roll band.
There's a category for us all.                                                    An' in my High School, the seniors just 
An' we struggle with our homework,                                      cannot wait for June. 
our teachers an' their rules.                                                      But they don't realise that we grow up 
Yeah, they think we're just adolescent fools.                          way too soon.

In my High School there's some
who think they're tough as they can be.                                 They'll be doctors, they'll be lawyers,
But when I look in their eyes,                                                   teachers an' warriors,
all I see is insecurity.                                                                 An' they'll live out their dreams, big and 
An' in my High School, there's some                                        small.
who'll wait, and then there's some who won't.                         And they'll struggle with their jobs; their
Some that cross those lines and some that don't.                  husbands and their wives,
We've got ac-heads an' we've got rebels;                                An' they'll talk about "the best days of 
mostly saints, sometimes devils:                                               their lives",
You see them walkin' up and down the hall.                            In my High School (4x)
And they struggle with their boyfriends,
their girlfriends an' their maths,
An' they long for the bell that gets them out of class.

In my High School.
We laugh, we cry;
We fall, we fly.
Sometimes we wonder why we're even here.


rags - prostě a jednoduše "hadry"

hold assemblies - pořádat shromáždění

the kids with different dreams - DIFFERENT je zvýrazněné proto, že někteří z vás byste na jeho místě nejspíše použili OTHER nebo ANOTHER, přičemž: 1) "another" zde nejde použít, poněvadž podst.jm. "dreams" je v mn.č., a "another" se používá pouze před podst.jm. v jednotném čísle. Pomůcka: another = an + other; 2) "other" znamená "dalši (v řadě)", zde tedy také není na místě; 3) chceme zde říci, že ty děti mají jiné, rozdílné sny, DIFFERENT je tedy správná a logická možnost

jocks - sportovci (středoškolští / univerzitní)

rednecks - (venkovští) burani

for us all - význam je jasný, šlo mi spíš o to, že lze říci buď "for us all" nebo "for all of us", nekombinovat tyto dvě dohromady

struggle with sth. - "bojovat s něčím" ve významu "mít s něčím problémy"

fools - blázni, hlupáci

there's some who... - 1) zde použité "there is", přestože věta se evidentně týká množného čísla, je jedním z poměrně častých prvků hovorové angličtiny, něco jako, když v češtině použijeme "bysme" místo "bychom"; 2) SOME zde nahrazuje spojení "some people"

tough - tvrdý, drsný

insecurity - nejistota, fajn slovíčko, i když ještě užitečnější je příd.jm., a sice insecure, jakožto opak od confident

some who cross those lines and some that don't - 1) CROSS jako "překročit" (hranice); 2) velmi důležité je koncové DON'T, které nahrazuje ono "cross" (v češtině bychom jednoduše řekli "ti, kteří překračují hranice a ti, kteří ne". A právě tomuto "ne" odpovídají v angličtině pomocná slovesa, která podobným způsobem nahrazují významová slovesa).
Samozřejmě to platí i v kladných tvarech - "some that don't cross those lines and some that do"

Jen pro zajímavost k výrazu "ac-heads" na dalším řádku - jedná se o takové počítačové týpky, kteří jsou posedlí zejména elektronikou od Applu

you see them walking - vidíte je jít / vidíte je, jak jdou (you see them how they walk; you see them walk / walking)

and they long for - touží, toužebně vyčkávají

we pass; we fail - tady narážíme na slovní zásobu týkající se různých testů a zkoušek; PASS je "projít", "udělat" zkoušku, FAIL naopak "propadnout", "neudělat". Trochu složitější situace je se skládáním zkoušky, kde můžete použít slovesa DO, TAKE nebo SIT ("take" je z nich nejčastější, "sit" se v BrE ještě může pojit s předložkou "for")

and only time will tell if we'll ever... - zde vás možná překvapí přítomnost WILL po spojce IF, jelikož jste se mnohokrát učili, že "za IF (a WHEN) se WILL nedává". To je sice pravda, ale jen v podmínkových a časových větách. Zde ale žádná podmínka není, jedná se o větu předmětnou (ten čas řekne CO? Jestli to někdy zvládneme; ptáme se na předmět věty)

make it through - dát to, zvládnout to 

seniors - "čtvrťáci" (studenti 4. ročníků SŠ / VŠ). V AmE se totiž každý rok na SŠ / VŠ nazývá jinak, a to:

  • prvák = freshman
  • druhák = sophomore
  • třeťák = junior (year)
  • čtvrťák = senior (year)

cannot wait for June - spojení CAN'T WAIT je výrazně podceňované, znamená samozřejmě "nemoci se dočkat, už se těšit apod." 

I can't wait to see what my husband's gonna say - už se těším, co na to řekne můj muž (všimněte si též spojení "to see", to se se slovesem WAIT v tomto významu pojí značně často)

I can't wait till it's over / for it to be over - ať už je po všem

way too soon - hrozně (brzo), poměrně hovorové, ale užitečné spojení

live out - zde "naplnit, uskutečnit" (sny), jinak také "prožit, strávit"

              In My High School (fill-in)

In my High School,                                                                     We pass, we fail;
we _____________ the rich from the rest.                              An' only time will tell,
Those who wear ____________                                              If we'll ever ________ it through these
from those who only wear the best.                                          teenage years.
An' in my High School, they hold ___________
for the football team.                                                                  In my High School, there's some who
But never for the kids with different dreams.                            study for their entrance exams.
An' we've got jocks and we've got                                            Some who just wanna play guitar in some
_____________, rednecks an' jokers:                                      rock'n'roll band.
There's a category for us all.                                                      An' in my High School, the __________
An' we ___________ with our homework,                               just cannot wait for June.
our teachers and their rules.                                                      But they don't realise that we grow up
Yeah, they think we're just adolescent __________.               way too soon.

In my High School, there's some
who think they're ___________ as they can be.                    They'll be doctors, they'll be lawyers,
But when I look in their eyes,                                                    teachers an' ______________.
all I see is ___________.                                                          An' they'll live out their dreams, big and
An' in my High School, there's some                                        small.
who'll wait, and then there's some who won't.                         An' they'll struggle with their jobs; their
Some that __________ those lines an' some                         husbands and their wives.
that don't.                                                                                   An' they'll talk about "the best days of 
We've got ac-heads an' we've got rebels;                               their lives",
mostly saints, sometimes devils;                                               In my High School (4x)
You see them walkin' up and down the ___________.
An' they struggle with their boyfriends,
their girlfriends an' their maths,
An' they ___________ for the bell that gets them out of class.

In my High School.
We laugh, we cry;
We fall, we fly.
Sometimes we wonder why we're ___________ here.

                   Taylor Swift - Fifteen

You take a deep breath and                                           And you're dancing round your room
you walk through the doors                                            when the night ends
It's the morning of your very first day                             when the night ends
You say "Hi" to your friends
you ain't seen in a while                                                  'cause when you're fifteen and 
Try and stay out of everybody's way                              somebody tells you they love you
It's your freshman year and                                             You're gonna believe them
you're gonna be here                                                       When you're fifteen and your first kiss
For the next four years in this town                                  Makes your head spin round but
Hoping one of those senior boys will                              In your life you'll do things greater 
wink at you and say                                                          than dating the boy of the football team
"You know I haven't seen you                                           But I didn't know it at fifteen
around, before"

'cause when you're fifteen and                                         When all you wanted was to be wanted
somebody tells you they love you                                    Wish you could go back and tell yourself
You're gonna believe them                                                what you know now
And when you're fifteen                                                     Back then I swore I was gonna marry
Feeling like there's nothing to figure out                         him someday
Well count to ten, take it in                                                 But I realized some bigger dreams of mine
This is life before you know                                               And Abigail gave everything she had to a boy
who you're gonna be                                                         Who changed his mind and we both cried
Fifteen

You sit in class next to                                                     'cause when you're fifteen and somebody
a redhead named Abigail                                                tells you they love you
And soon enough you're                                                You're gonna believe them
best friends                                                                      And when you're fifteen, don't forget to
Laughing at the other girls who                                     look before you fall
think they're so cool                                                        I've found that time can heal most anything
We'll be out of here as soon                                          And you just might find who you're supposed
as we can                                                                         to be
And then you're on your                                                 I didn't know who I was supposed to be at
very first day and he's got a car                                     fifteen
And you're feeling like flying                                         Your very first day, take a deep breath girl, take     
And your momma's waiting up                                      a deep breath as you walk through those dooes
and you think he's the one


take a deep breath - zhluboka se nadechnout

very first day - úplně první den

your friends you ain't seen in a while - kamarádi, co jsi je už nějaký čas neviděla

stay out of everybody's way - neplést se nikomu do života, starat se sám o sebe

freshman year - viz výše

you're gonna be here...hoping - budeš tady a budeš doufat (věta "and you're gonna hope" byla zkrácena gerundiem, v knižní češtině by tomuto tvaru odpovídal přechodník - doufajíc)

wink at sb. - mrknout na někoho (se stejnou předložkou se pojí i slovesa LOOK, LAUGH, SMILE či POINT)

I haven't seen you around - ještě jsem tě tady (v okolí) neviděl. Předložka AROUND se v tomhle významu docela blbě překládá, spíš poslouží pár příkladových vět:

       What can you buy around here? - co se tady dá koupit?
       You can't just walk your dog around here - tady se nemůže jen tak chodit se psem

somebody tells you they love you - 1) somebody, stejně jako anybody, nobody, everybody, patří do 3.os.č.j., proto musí sloveso TELL přibrat koncovku -s; 2) výše zmíněné výrazy se, spolu s dalšími "genderově nekonkrétními" podstatnými jmény, nahrazují tvary zájmena THEY. Nevíme totiž, zda se jedná o muže či ženu. Patří sem podst.jm. typu CHILD, STUDENT, COLLEAGUE, PARTNER...

there's nothing to figure out - není nic, na co by člověk měl přijít. Vazba THERE IS je v podobných významech poměrně underused - nepodceňovat!!

take it in - pochop to

before you know who you're gonna be - oznamovací slovosled v této větě je znakem nepřímé otázky, která se vyskytuje i na dalších místech v textu

soon enough - než se naděješ, než bys řekl švec

and we'll be out of here - a vypadneme odsud

wait up (for sb.) - čekat na někoho do noci (než se dotyčný/á uráčí přijít z mejdanu)

he's the one - on je ten pravý

when the night ends - je to časová věta, proto zde není očekávané will end

your first kiss makes your head spin round - z první pusy se ti zatočí hlava. 1) sloveso MAKE tu má význam "kvůli něčemu" (you made me miss the train! - kvůli tobě jsem zmeškal vlak!); 2) nesmíme zapomínat, že po něm následuje infinitiv bez -to

date sb. - chodit s někým (bez předložky!)

at fifteen - v patnácti

all you wanted was to be wanted - vše, co jsi chtěla, bylo být chtěná (věta vypadá možná složitě, ale nic na tom není, jediné, co potřebujete, je trpný rod, stejně jako v češtině)

back then I swore I was gonna... - 1) back then = tehdy; 2) WAS je zde kvůli posunu časů v nepřímé řeči (I swear I am gonna marry him -> I swore I was gonna marry him)

some dreams of mine - některé moje sny; zde si všimněte tzv. dvojitého přivlastňovacího pádu of mine. Není to sice nějak extra častá záležitost, ale je dobré ji znát, protože ji můžete dobře využít právě tehdy, kdy chcete někomu přivlastnit podst.jm., které je něčím blíže určené (v tomto případě slůvkem "some"). Mnoho z vás by nejspíš řeklo "some my dreams", což je ale špatně, jelikož před podst.jm. se nemohou nacházet dva determinátory (= údaje, které podstatné jméno konkretizují) za sebou. Proto je potřeba využít právě přivlastňovacího pádu.

V této souvislosti ještě zmíním spojení A FRIEND OF MINE, tedy "jeden můj kamarád" (lepší verze než "one of my friends").
I met a friend of mine yesterday - Včera jsem potkal jednoho kámoše
Samozřejmě, že můžete používat zájmena příslušná ke všem osobám (YOURS, OURS, HERS apod.)

change one's mind - rozmyslet si něco

most anything - zkrácené "almost anything"

I didn't know who I was... - posun časů + nepřímá otázka

take a deep breath as you walk... - AS tu má význam "když/jak", podobně jako WHEN či WHILE

                          Fifteen (fill-in)

You take a deep ______________ and                       And you're dancing round your room
you walk through the doors                                            when the night ends
It's the morning of your very first day                              when the night ends
You say "Hi" to your friends
you ain't seen in a _____________                              ' cause when you're fifteen and
Try and stay out of everybody's way                               somebody tells you they love you
It's your ___________ year and                                     You're gonna believe them
you're gonna be here                                                       When you're fifteen and your first kiss
For the next four years in this town                                  _________ your head spin round but
Hoping one of those senior boys                                     In your life you'll do things greater
will _________ at you and say                                         than dating the boy of the football team
"You know I haven't seen you                                           But I didn't know it at fifteen
around, before"

'cause when you're fifteen and                                         When all you wanted was to be wanted
somebody tells you they love you                                    Wish you could go back and tell yourself
You're gonna believe them                                                what you know now
And when you're fifteen                                                      ___________ then I swore I was gonna marry
Feeling like there's nothing to________ out                    him someday
Well count to ten, take it in                                                 But I _________ some bigger dreams of mine
This is life before you know                                               And Abigail gave everything she had to a boy
who you're gonna be                                                         Who changed his mind and we both cried
Fifteen

You sit in class next to                                                        'cause when you're fifteen and somebody
a redhead named Abigail                                                   tells you they love you
And soon enough you're                                                    You're gonna believe them
best friends                                                                          And when you're fifteen, don't forget to
____________ at the other girls who                                ___________ before you fall
think they're so cool                                                             I've found that time can heal most anything
We'll be out of here as soon                                                And you just might find who you're supposed
as we can                                                                             to be
And then you're on your first date and he's got a car        I didn't know who I was supposed to be at
And you're feeling like flying                                               fifteen
And your momma's ___________ up                               Your very first day, take a deep breath girl, take
and you think he's the one                                                 a deep breath as you walk through those doors

                      Nickelback - Rockstar

I'm through with standing in lines to clubs we'll never get in       And we'll hey hey I wanna be a rockstar
It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win             Hey hey I wanna be a rockstar
This life hasn't turned out quite the way I want it to be               I wanna be great like Elvis 
(Tell me what you want)                                                                    without the tassels

I want a brand new house on an episode of Cribs                        Hire eight body guards that love to
And a bathroom I can play baseball in                                            beat up assholes 
And a king size tub big enough for ten plus me                            Sign a couple autographs so I can eat
(So what you need)                                                                          my meals for free

I'll need a credit card that's got no limit                                          (I'll have the quesadilla, ha ha)
And a big black jet with a bedroom in it                                         I'm gonna dress my ass with the latest 
Gonna join the mile high club                                                         fashion
At thirty-seven thousand feet                                                          Get the front door key to the Playboy
(Been there, done that)                                                                   mansion

I want a new tour bus full of old guitars                                           Gonna date a centerfold that loves to
My own star on Hollywood Boulevard                                             blow my money for me 
Somewhere between Cher and James Dean is fine for me          (So how you're gonna do it)
(So how you gonna do it)                                                                  Chorus - I'm gonna trade this life for
I'm gonna trade this life for fortune and fame                                  fortune and fame, I'd even cut...    
I'd even cut my hair and change my name                                      And we'll hide out in the private rooms

.'Cause we all just wanna be big rockstars                        With the latest dictionary and today's 
And live in hilltop houses driving fifteen cars                    who's who 
The girls come easy and the drugs come cheap             They'll get you anything with that evil smile 
We'll all stay skinny 'cause we just won't eat                     Everybody's got a drug dealer on speed dial 
And we'll hang out in the coolest bars                               And we'll hey hey I wanna be a rockstar
In the VIP with the movie stars                                            I'm gonna sing those songs that offend the 
Every good gold digger's gonna wind up there                censors
Every Playboy bunny with her bleach blond hair               Gonna pop my pills from a pez dispenser
                                                                                              I'll get washed-up singers writing all my songs
                                                                                       Lip sync them every night so I don't get 'em wrong
                                                     
Chorus till the end


be through with sth. = skončit s něčím (synonymum k be done with sth.)
line = fronta (pro mnoho lidí schůdnější než britské queue)
the bottom of the ninth = poslední šance/příležitost něco udělat (pochází z baseballu, odkazuje
k deváté, poslední jamce)
this life hasn't turned out quite the way I want it to be = tenhle život se ani zdaleka neodvíjí tak, jak bych chtěl
brand new = zbrusu nový
big enough = význam je asi jasný (dost velký), ale všimněte si, že slovosled je opačný oproti češtině
join = přidat se (ale i např. jít s někým, přisednout si k někomu)
been there, done that = to znám, taky jsem to zažil
trade = vyměnit (související idiom it's a trade-off = je to něco za něco)
drive = samozřejmě znamená "řídit", ale i "jet autem" (how did you get here? -- We drove)
skinny = hubený (možná až moc)
hang out = poflakovat se
wind up = zde: skončit někde
hire eight body guards that love to beat up assholes = najmout osm bodyguyardů, kteří hrozně rádi mlátí zmetky
so I can eat my meals for free = abych mohl jíst zadarmo (zkrácené so that)
I'll have the quesadilla = dám si...
the latest fashion = nejnovější móda
date a centerfold = chodit s holkou z časáku (centerfold je prostřední dvoustrana časopisu, často
s lechtivějším obsahem)
blow money = utrácet, plýtvat penězi
they'll get you anything = seženou si cokoliv
speed dial = předvolba rychlého volání (nejčastěji volaná čísla)
offend = urazit/urážet
washed-up = "odepsaný" (stín toho, co býval kdysi)
I'll get them writing all my songs = zařídím, aby mi psali všechny písničky (striktně gramaticky vzato by mělo být "I'll get them to write", alternativa "I'll have them write")
lip sync = zkratka od "lip syncronization", tedy jakési "zpívání na prázdno" (příp. na playback)
get sth. wrong = splést, poplést

         Charlie Worsham - Old Time's Sake

I'm on my third one                                                 Well, this might sound crazy
So I've got a loose tongue                                      Old-fashioned, maybe
But if you feel thirsty, I'll buy you one too              But let's try soemthing new 
At the risk of a cliche                                               For old time's sake
Would it be okay                                                     Let's try something new
If we sit together and talk for a few?                      For old time's sake

Now I usually get home
Before I get too gone
I don't think stayin' would be a mistake
I love this song too
Could I dance with you?
Let's try something new
For old time's sake

If I had a nickle
For every George Dickel
Silver-tongued promise
Made in this bar
We'd be sittin' and sippin'
On somethin' expensive
Makin' an' killin' of desperate hearts

If you didn't know better
You'd think I was clever
Castin' my lines in this mean old lake
But I ain't here fishin', I'm just kinda wishin'
We try somethin' new
For old time's sake

It's gettin' on late
We're gettin' on great
It'd be easy to take this way too far
You know I want to
But I think I like you
Enough to just walk you out to your car

Innocent, no
I just know how it could go
If we jump in too quick so I'm willin' to wait


I'm on my third one - už piju třetí (nejspíš pivo nebo podobný nápoj)
a loose tongue - "rozvázaný" jazyk (loose jinak znamená volný, plandavý u oblečení, pozor - neplést
s lose jako ztratit, prohrát)
feel thirsty - mít žízeň (toto je jeden z obratů, kde se nepoužívá sloveso MÍT stejně jako v češtině,
pro více info viz článek "časté chyby: slovesa být a mít" v gramatické části)
would it be okay if... - bude v pohodě, když... (doporučuju se naučit jako slovíčko, případně do toho můžete přímo zahrnout osobu, které se věta týká: would it be okay with you if...)
talk for a few - na chvíli si promluvit (pravděpodobně vynecháno slůvko minutes)
I don't think staying would be a mistake - myslím, že nic nezkazím, když zůstanu (všimněte si prohozeného záporu, v ČJ myslím, že nezkazím; v AJ I don't think it would)
for old time's sake - už kvůli starým časům
a nickle - niklák, pět dolarů
silver-tongued - přesvědčivý, šikovně řečený, výřečný
we'd be sitting and sipping on something expensive - seděli bychom a upíjeli nějaký drink (je to druhý kondicionál - nereálná podmínka, podmínková věta je ono "if I had a nickle", zde po slovese would následuje průběhový čas, pravděpodobně pro zdůraznění)
desperate - zoufalý
know better - být rozumný/rozumnější (you should have known better - to sis měla uvědomit dřív, měla jsi být rozumnější)
cast one's lines - rybařit, nahazovat prut
I ain't here fishing - ain't je v tomto případě hovorová verze I am not
kinda - hovorové kind of (tak trochu si přeju)
it's getting on late, we're getting on great - dvě různá použití frázového slovesa GET ON, v první větě lze částici on klidně vynechat, význam je asi jasný - připozdívá se; druhá věta má význam vycházíme spolu skvěle)
walk you to your car - doprovodit tě k autu
I'm willing to wait - klidně počkám (dosl. jsem ochotný počkat)
this might sound crazy - možná je to šílené

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky